FoxCreek LPFR

Procesor fiskalnih računa (PFR) je rešenje koje obezbeđuje sigurno skladištenje svih informacija vezanih za određeni fiskalni račun u momentu njegovog štampanja. Takođe, obezbeđuje elektronski potpis koji predstavlja neophodni i jedini dokaz o validnosti svakog izdatog fiskalnog računa, bez obzira na tip transakcije.

Na osnovu konstrukcije postoji hardverski i softverski PFR. Razlika je u procesu instalacije i u tome što će obaveznik fiskalizacije, koji se opredeli za varijantu hardvera morati da kupi uređaj koji će obavljati neophodne funkcije, dok će obaveznik koji se opredeli za softversko rešenje instalirati ono što mu je potrebno na neki od uređaja koje koristi u okviru prodajnog objekta.

Po lokaciji na kojoj funkcionišu procesori fiskalnih računa mogu biti: lokalni (LPFR) i virtuelni (VPFR). Svaki obaveznik treba da u svakom od svojih prodajnih objekata ima bar jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi lokalni procesor fiskalnih računa, i da obezbedi njihov kontinuiran rad koji će omogućiti izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju prekida internet veze.

FoxCreek funkcioniše kao http web server, i pruža sve funkcionalnosti koje se očekuju od lokalnog procesora fiskalnih računa. Omogućuje nesmetanu fiskalizaciju računa i rad sa jednim ili više ESIR-a sa kojima komunicira putem http protokola. Sve fiskalizovane račune čuva i periodično isporučuje na Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF), uz najveći nivo sigurnosti.

U osnovi funkcionisanja LPFR-a je komunikacija sa bezbednosnim elementom koji se obaveznicima fiskalizacije izdaje u obliku smart kartice od strane Poreske uprave. LPFR za potpisivanje svih računa, koristi isključivo bezbednosni element, i putem APDU komandi preuzima podatke kao što su brojač, digitalni potpis, sertifikat, serijski brok, PIB, javni ključ i sve što je neophodno za fiskalizaciju računa i skladištenje šifrovanih datoteka spremnih za dalje očitavanje.

FoxCreek LPFR je kompatibilan sa svim ESIR rešenjima koja su sertifikovana od strane Poreske uprave Republike Srbije. LPFR je osnovna komponenta fiskalizacije koja komunicira sa sistemom za izdavanje računa (ESIR), bezbednosnim elementom (BE) i Sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SUF).

Potrebno za rad LPFR-a:
 • Microsoft Windows + .Net Framework 4.6.1.
 • Intel/AMD CPU, 2GB RAM
 • 10MB za instalaciju
 • 100MB dodatnog prostora

Prednosti FoxCreek LPFR-a


alternative

 • 1
  Bez obavezne internet veze *

  LPFR omogućava izdavanje fiskalnih računa i u momentu kada je internet veza u prekidu, jer čuva sve podatke u periodu prekida, koji se po ponovnom uspostavljanju veze šalju Poreskoj upravi na verifikaciju. Podaci se čuvaju do 30 dana. Korisnik fiskalizacije može najviše 5 dana da radi bez sinhronizacije sa serverom poreske uprave. Petog dana dužan je da obezbedi internet konekciju kako bi se fiskalni računi otpremili iz lokalnog procesora fiskalnih računa (LPFR-a) ili da kreira fajlove na USB drajvu i pomoću drugog računa koji ima Internet konekciju otpremi fajlove serveru poreske uprave.

  * Internet konekcija je neophodna za lokalno ili internet iščitavanje

 • 2
  Jednostavan za korišćenje

  Nakon prvog pokretanja FoxCreek aplikacije, konfigurišete, preuzimate i ažurirate sve druge potrebne komponente LPFR-a. Medju njima su http server koji omogucuje komunikaciju izmedju ESIR-a I LPFR-a, kao i Audit windows service, koji služi za automatizovano slanje fiskalizovanih računa (Audit izvestaja) u SUF. Putem konfiguracionog panela, podešavamo sve neophodne parametre za funkcionisanje komponenti (mikroservisa) potrebnih za rad LPFR-a i komunikaciju sa ESIR-om I SUF-om

 • 2
  Podržava sve vrste čitača

  FoxCreek LPFR podržava sve vrste čitača Iso7816 smart kartica, bilo u standardnom (full-size) format, ili drugom formatu podržanom od strane vašeg operativnog sistema. Aplikacija održava stalnu komunikaciju sa smart karticom, i po potrebi očitava podatke kao što su sertifikat privrednog subjekta, TaxCore ključ za šifrovanje podataka i druge podatke neophodne za fiskalizaciju računa i komunikaciju sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Nije moguće fiskalizovati račune preko LPFR-a bez prethodno očitanog bezbednosnog elementa i verifikovanog PIN koda.