Sistemski zahtevi

Uslovi za rad i korišćenje programa:

FoxCreek LPFR aplikacija funkcioniše kao lokalni web server i pruža sve funkcionalnosti, koje se očekuju od lokalnog procesora fiskalnih računa. Omogućuje nesmetanu fiskalizaciju računa 24h dnevno i rad sa jednim ili više ESIR-a sa kojima komunicira putem http protokola. Kompatibilaan je sa svim ESIR rešenjima, akreditovanim od strane Poreske uprave. Sve fiskalizovane račune čuva u memoriji računara i isporučuje ih na Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF), uz najveći nivo sigurnosti. Fiskalizacija računa se vrši čak i u prekidima internet konekcije.
Podržani operativni sistem za rad FoxCreek LPFR je Microsoft Windows. Pored Windows operativnog sistema, uslovi potrebni za rad aplikacije su:
 • .NET Framework 4.6.1,
 • 10MB prostora za instalaciju,
 • i dodatnih 100MB za rad aplikacije.
Zahtevani .NET Framework se automatski preuzima putem našeg installer-a ,ukoliko je neophodno možete ručno preuzeti sa sajta https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework

Jedna od funkcionalnosti lokalnog procesora fiskalnih računa jeste komunikacija sa bezbednosnim elementom (BE), koji se poreskim obaveznicima od strane Poreske uprave izdaje u obliku smart kartice (ili fajla u slučaju korišćenja VPFR-a).

Podržani operativni sistemi:

 • Microsoft Windows 7 
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 10 
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows Server 2019
FoxCreek softver radi isključivo na Microsoft Windows operativnim sistemima. Trenutno je dostupna verzija za 64-bitne operativne sisteme.
Na zahtev klijenta pružamo tehničku podršku i za instalaciju na 32-bitnim Windows operativnim sistemima

Preporuke:

FoxCreek LPFR podržava sve vrste čitača Iso7816 smart kartica, od kojih su se najbolje pokazali čitači za koje Windows ima plug and play podršku, i nije potrebna instalacija dodatnih drajvera.
 • Gemalto CT 30 
 • Gemalto CT 40
 • HID Omnikey 3021